Tagastus alkomeetri hooldamiseks. Teenuse tingimused.

Rovico kasutab Omniva “tagastuse” tehnilist platvormi alkomeetrite hoolduslaborisse saatmiseks.

 • Alkomeetri hooldusesse saatja Omniva tagastusteenuse kaudu (edaspidi “Tellija”) on teadlik, et alkomeetri hooldus on tasuline teenus, ta on tutvunud Rovico hoolduse hinnakirjaga ning saates alkomeetri hooldusesse kinnitab, et tellib tavapärase hooldustöö. Tutvu hinnakirjaga siin.  
 • Tavapärane hooldustöö sisaldab kalibreerimist ja justeerimist, alkomeetri anduri töövõime hindamist ning visuaalset kontrolli.
 • Juhul kui alkomeeter vajab korrektseks toimimiseks uut mõõteandurit, siis selle  töö tellimine kooskõlastatakse Rovico hoolduslabori poolt Tellijaga telefoni vm sidevahendi teel. Juhul kui Tellija andurivahetust ei soovi, saab ta hooldustööst loobuda, tasudes vaid defekteerimistasu (käsitlustasu) 4 € ning alkomeetri pakiautomaati saatmise tasu 5 €.
 • Pakiautomaadi teenuse maksumus on 5 € (see sisaldab nii Rovicosse alkomeetri saatmise kui Rovico poolt Tellijale seadme tagasi saatmise pakiautomaadi teenust) ning see lisandub hooldustööde hinnakirjas kajastuvatele hooldustööde maksumustele. 
 • Osutatud teenuste kohta väljastab Rovico Tellijale arve  (sisaldab nii valitud hooldustööde maksumust kui pakiautomaadi teenust).
 • Rovico tasub esmalt Tellija eest Omnivale läbi tagastusteenuse vormistatud saadetise, Tellija näeb saadetise vormistamisel viidet “tasuta tagastamine” ning ei pea saadetise  vormistamise hetkel midagi maksma.
 • Tellija kohustub saadetise pakendama viisil, mis tagab selle turvalise säilimise transpordil (selleks sobib kas tugevam karp, nn mullikile ümbrik või muu pehmendav ja kaitsev kiht alkomeetri ümber.
 • Tellija lubab Rovico’l esitatud telefoninumbril ja e-maili aadressil endaga ühendust võtta alkomeetrit puudutavates küsimustes ning on teadlik, et klienditeeninduse kõned võimalusel salvestuvad.
 • Kui Tellija ei ole saadetisele lisanud eraldi soovi saada enda kasutusse vahetatud detailid, siis need Rovico poolt utiliseeritakse ning Tellijal ei ole selleks hiljem enam võimalust
 • Tellija on teadlik ja nõus, et hoolduse käigus paigaldatakse alkomeetrile uus kleebis (sisaldab nii läbitud hoolduse kuupäeva kui viidet järgmise kalibreerimise tähtajaga).
 • Tellija on teadlik, et alkomeetri kalibreerimine, justeerimine ja patareide vahetus  ei kuulu vastavalt garantiitingimustele garantiialuste tööde hulka ning on tasulised hooldustööd.
 • Tavapärane hooldus teostatakse Rovico laborites reeglina 3 tööpäeva jooksul (kui ei ole tellitud eraldi tasuga kiirtöö, mis teostatakse 1 tööpäeva jooksul). Lisatööde teostamise vajaduse korral, samuti ettenägematute asjaolude ilmnemisel võib tööde teostamise tähtaeg edasi lükkuda.
 • Kui Tellija soovib alkomeetri saata Rovico’le garantiitööks (või tugineb lepingutingimustele mittevastavusele), tuleb saadetavale seadmele Tellija poolt vastav sooviavaldus kohe lisada, ainult sellisel juhul käsitleb Rovico Tellija poolt tellitavat tööd esmalt kui garantiitööd. Kui vajalikud tööd ei kuulu garantii korras teostamisele ja/või detailid asendamisele, siis teavitab Rovico Tellijat sellest sidevahendi teel. Kokkuleppel teostatakse sellisel juhul tasulised tööd ja/või paigaldatakse tasu eest uued detailid.
 • Rovico ei väljasta ega läheta Tellijale alkomeetrit, mille osas tehtud hooldustööde eest on tasumata.
 • Rovico hoiustab Tellija alkomeetrit ilma erikokkuleppeta kuni 60 päeva. Peale seda on Rovicol õigus alkomeeter utiliseerida ilma mistahes kompensatsioone maksmata, kusjuures Tellijal jääb kohustus tasuda tellitud tööde, kasutatud varuosade ning utiliseerimise maksumuse eest.
 • Isikuandmete töötlemine, privaatsuspoliitika, andmekaitsedokument -küsitav andmete hulk on Rovico hinnangul minimaalne, mis on vajalik Tellija tellimuse täitmiseks. Tellija poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, e-maili aadress,) kasutame ainult tellimuse täitmiseks,Tellijale saatmiseks ning edaspidisteks alkomeetreid puudutavateks käsitlusteks (müük, hooldus jms).  Rovico ei väljasta Tellija isikuandmeid kolmandatele isikutele.