Sertifikaadid

Kõik Rovico Büroo ja Rovico OÜ üksused ning meie filiaal Rovico Latvia Lätis töötavad vastavalt ISO9001:2015 kvaliteedijuhtimise standardile. Selle kohta on rahvusvaheline sertifitseerimisettevõte Bureu Veritas väljastanud ka vastava sertifikaadi.

Rovico Latvia labor on Läti Vabariigi akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud ka ISO17020:2012 järgselt inspekteerimisasutusena.

Meie alkomeeter Alcovisor Mercury Nordic on Läti Vabariigis tunnustatud tõendusliku mõõtevahendina ning selle kohta on Läti Vabariik väljastanud Mõõtevahendi riikliku tüübikinnituse LV1063