Mida tähendab alkomeetri kalibreerimine?

Väga üldistatult tähendab see alkomeetri laborhooldust, mis sisaldab nii alkomeetri kalibreerimist kui ka justeerimist.. Meie valikus olevatest alkomeetritest vajavad kalibreerimist tavaliselt 4-6 kuulise kasutusaja järel seeria Alcoscan, Alcotector ja ABI/CA2000™-seeria alkomeetrid. Konkreetne aeg, millal tuleb alkomeetrit kalibreerida, sõltub aga paljudest faktoritest, milledest tähtsaimateks on sooritatud alkoholijoobe mõõtmiste arv joobe olemasolu ning aeg. Osad Alcoscan-seeria mudelid oskavad kasutajat informeerida kalibreerimisvajaduse kätte jõudmisest.

Kuna alkomeetri töökorras oleku tagamiseks on alkomeetri perioodiline hooldus ja kalibreerimine siiski hädavajalik, soovitame seda kindlasti teha kasutusjuhendites toodud sagedusel või tihedamini. Kvaliteetse töö saate neilt firmadelt, kes omavad vastavat sertifikaati ka alkomeetrite valmistajatehastelt — selektsiooni neist on teinud ka erialaliit EAML.

Kalibreerimise käigus kontrollime alkomeetri näidu vastavust kasutades selleks standardset testgaasi ning joobesimulaatorit. Laborkalibreerimine toimub tootja poolt kehtestatud reeglistiku alusel ja tootja poolt kehtestatud etalone kasutades. Kvaliteetsetel alkomeetrtitel (näit Alcoscan ja Alcotector-seeria) on kalibreerimiseks vajalik vastav elektrooniline võti.

Alkomeeter töötab ka ilma selle protseduurita (välja arvatud profiseadmed, milledele võidakse olla paigaldatud õigeaegset kalibreerimist tagav aeglukk) — kalibreerimine suurendab aga oluliselt seadme täpsust, mis pikemaajalise kasutuse järel võib muidu veidi muutuda. Profitaseme alkomeetritel on siiski ette nähtud kasutusvahemik, mille järel seadet tuleb kalibreerida.

Alkomeetri kalibreerimisteenust pakub ka Rovico Büroo OÜ. Kõik EAML-i poolt aktsepteeritud kalibreerimislaboris kalibreeritud alkomeetrid varustatakse alati metalsel põhjal kleebisega, millel sisaldub info nii kalibreerimislabori kui ka kalibreerimisaja kohta.

Lähemalt saate kalibreerimisest lugeda siit.