Passiivmõõtmine

Home / glossary / Passiivmõõtmine

Võimaldab viia mõõtmine läbi nupule vajutades. Näiteks juhul kui testitav ei jõua piisavalt kaua puhuda.