Kalib.aja ületuse teavitus

Home / glossary / Kalib.aja ületuse teavitus

Kui seadmele vajalik hooldus on tegemata